Każdy, kto kiedykolwiek miał styczność ze strategią marki, na pewno słyszał także o metodzie SWOT. Jest to bardzo popularny i prosty schemat analityczny, który pozwala wypunktować słabe i mocne strony organizacji, a także szanse i zagrożenia, z którymi może borykać się dana firma. Czy jednak ta metoda jest wystarczająca? 

Analiza SWOT przyszłość czy przeżytek?

Analiza SWOT jest jednym z wielu elementów stanowiących punkt wyjścia do przygotowania strategii marki. Jest ona bardzo prosta, dlatego tak popularna i często stosowana przez marketerów. Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że jest ona zbyt powierzchowna i nie uwzględnia relatywnej pozycji firmy w stosunku do obecnej i przyszłej konkurencji. Nie zakłada także kryteriów oceny co do szans i zagrożeń, nie uwzględnia trendów, możliwości, niepewności, zmian rynkowych  bliższego i dalszego otoczenia firmy. W odpowiedzi na potrzebę uzyskania bardziej precyzyjnych danych przychodzi rozwinięcie tej metody, czyli SWOT +. Na czym polega?

Analiza z plusem

SWOT+ to rozszerzona analiza, która powstała głównie po to, by nie opierać się jedynie na danych wynikających z obecnej sytuacji firmy, ale skupić się także na tym co może wydarzyć się w przyszłości. Zarówno w odniesieniu do czynników wynikających z otoczenia bliższego, jak i dalszego. Przez otoczenie bliższe rozumiemy tutaj czynniki, które mają wpływ na organizację, i na które organizacja również może mieć wpływ. Otoczenie dalsze to elementy, które wpływają na organizację, ale organizacja nie ma wpływu na nie.

Analiza SWOT+ opiera się na modelu scenariuszy oraz budowaniu profili konkurencyjnych. Dzięki temu pozwala nam uzyskać precyzyjne dane nie tylko na temat tego, co dzieje się obecnie na rynku, ale również na temat tego, co może wydarzyć się w przyszłości – a co za tym idzie, pozwala nam podejmować różne, strategiczne decyzje.

Analiza scenariuszowa – na czym polega?

Metoda scenariuszowa jest jedną z heurystycznych (uwzględniających różne hipotezy) metod podejmowania decyzji w biznesie. Polega na wyobrażeniu sobie biegu wydarzeń i stworzeniu różnych wersji rozwinięcia sytuacji (“ścieżek”). Daje nam to o wiele większe poczucie bezpieczeństwa, a także świadomość, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność – nawet taką, która jest mało prawdopodobna, ale wciąż możliwa. Upraszczając polega ona na lepszym zrozumieniu przyszłości. Zdobywaniu informacji oraz wyobrażaniu sobie tego, co może się zdarzyć zarówno w wersji optymistycznej, jak i pesymistycznej.

Metoda scenariuszy pozwala nam zorganizować działania strategiczne w oparciu o wyobrażanie sobie różnorodnego biegu wydarzeń. Bo jak wiemy, przyszłości nie da się przewidzieć, ale można przygotować się na różne scenariusze rozwoju obecnej sytuacji 

Na czym polega budowanie profili konkurencyjnych?

SWOT w swojej analizie uwzględnia zagrożenia płynące z zewnątrz oraz wewnątrz organizacji. Nie uwzględnia jednak relatywnej pozycji firmy w stosunku do obecnych i potencjalnych rywali. 

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa jest sumą jego sił i słabości. Zależy ona od stopnia opanowania kluczowych czynników sukcesu. Pomiaru pozycji konkurencyjnej dokonuje się według następującej sekwencji:

  • określenie kryteriów pomiaru (kluczowych czynników sukcesu),
  • oceny stopnia opanowania wybranych czynników i porównania jej z osiągnięciami konkurencji.

Czym są zatem kluczowe czynniki sukcesu? Możemy do nich zaliczyć między innymi kompetencje, zasoby i atuty, jakich firma potrzebuje, aby w danej dziedzinie odnieść sukces. Zidentyfikowanie tych czynników wymaga odniesienia analizy do kontekstu konkurencji. 

Podsumowanie

W świecie marketingu każda metoda, którą można wykorzystać w codziennych działaniach zmierzających do rozwijania biznesu w dobrym kierunku, jest na wagę złota. Analiza SWOT+ jest właśnie takim narzędziem. Pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych danych niż w klasycznej metodzie SWOT. Stosowanie tej analizy pozwala na:

  • podejmowanie właściwych decyzji umożliwiających przetrwanie organizacji w długim okresie czasu,
  • uzyskanie bardziej precyzyjnych danych na temat konkurencji,
  • precyzyjne określenie źródeł oddziaływania otoczenia na organizację oraz zidentyfikowanie, które otoczenie ma większy wpływ na funkcjonowanie naszej firmy.

 

——-

Szukasz wsparcia w obszarze strategii, brandingu, a może chcesz zbudować produkt cyfrowy? Skonsultuj z nami swoje potrzeby biznesowe!

Napisz do nas na hello@funktional.pl

Lub zadzwoń – w kilka minut dowiemy się, czy (i jak) możemy Ci pomóc +48 12 341 45 12