Już od 10 września 2021 będzie można składać wnioski o „Bony na cyfryzację”. Co to oznacza? Że ponad 110 mln zł trafi do firm z sektora MŚP. Fundusze zostaną przekazane na inwestycje informatyczne takie jak zakup licencji oprogramowania, usługi niezbędne do wdrożenia nowych rozwiązań cyfrowych oraz zakup sprzętu IT. Działanie 6.2 POIR, mające na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, obsługiwane będzie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W naszym artykule wyjaśniamy, które firmy wpisują się w podstawowe założenia naboru i jak co należy zrobić, żeby otrzymać dotację na inwestycje informatyczne.

Kto może ubiegać się o dotację na cyfryzację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało – preferowane w wyborze do otrzymania dotacji będą firmy, które ucierpiały podczas pandemii. Za spadek obrotów w roku 2020 w stosunku do roku 2019 (spadek powyżej 40%) będą przyznawane bowiem dodatkowe punkty. Podobnie jak w przypadku branży szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, wskazanych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Bony na cyfryzację – zasady finansowania

Wsparcie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych udzielane będzie przedsiębiorcom sektora MŚP wyłącznie w formie pomocy de minimis. Wysokość wszystkich środków przewidzianych na konkurs 6.2 POIR wynosi ponad 110 mln zł! Górna granica wydatków kwalifikowanych to 300 tys. zł, co oznacza, że każda z firm będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 255 tys. zł. Minimalna wartość wydatków w projekcie została przewidziana na poziomie 60 tys. zł, z czego wynika minimalna wartość dofinansowania w wysokości 51 tys. zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości określiła uproszczone zasady rozliczania projektów. Wsparcie będzie przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Rozliczenie wydatków może odbyć się wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu.

Dla kogo dofinansowanie „Bony na cyfryzację”?

Jak wiemy, ostatnie miesiące w pandemicznej rzeczywistości nie były łatwe dla wielu firm. Istnieją oczywiście branże, które wręcz zyskały na kryzysie, ale nie każdy miał tyle szczęścia. Informatyzacja firmy i niektórych procesów to jeden z pomysłów na przygotowanie się na kolejne takie sytuacje. W projekcie, o którym tu mowa, wspierane będą inwestycje informatyczne, które przyczynią się do rozwoju firmy oraz wzmocnią jej odporność na ewentualne trudności rynkowe. Projekt musi zwiększać  konkurencyjność przedsiębiorstwa, usprawniać procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami, czy klientami.

Dofinansowanie obejmuje kompletną inwestycję IT:

(komponent obligatoryjny projektu)

  • usługi programistyczne,
  • oprogramowanie gotowe, również w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego)

(komponent fakultatywny projektu)

  • środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, sprzęt związany z przesyłem lub magazynowaniem danych, środki niskocenne,
  • usługi doradcze (w tym branżowe, technologiczne, biznesowe, prawne),
  • usługi szkoleniowe niezbędne do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Terminy składania wniosków

Szczegółowe zasady rozliczania wydatków poznamy już 6 września. Tego dnia PARP opublikuje kompletną dokumentację do naboru. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 10 września do 20 października 2021 r.

Pracując w branży digital, już od kilku lat dostrzegamy duży wzrost świadomości potrzeby cyfryzacji wśród firm. Pandemiczna sytuacja uświadomiła wielu firmom jeszcze bardziej jak ważna jest informatyzacja procesów – jest ona niezbędnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw. Takie dotacje unijne jak “Bony na cyfryzację” to szansa dla wielu na ochronę przed niespodziewanymi zmianami oraz szybszy wzrost.

 

——-

Szukasz wsparcia w obszarze strategii, brandingu, a może chcesz zbudować produkt cyfrowy? Skonsultuj z nami swoje potrzeby biznesowe!

Napisz do nas na hello@funktional.pl

Lub zadzwoń – w kilka minut dowiemy się, czy (i jak) możemy Ci pomóc +48 12 341 45 12