Wpływ człowieka na środowisko naturalne jest bezdyskusyjny i tragiczny w skutkach, czego dowodem są wyniki raportu pt. “Climate Change 2021: the Physical Science Basis”, opracowanego przez naukowców z Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Analitycy podkreślają, że należy ograniczyć emisje nie tylko dwutlenku węgla, ale także innych gazów cieplarnianych. W dużej mierze za obecną sytuację odpowiadają liderzy biznesu ogromne firmy przemysłowe oraz wielkie korporacje, które jak nigdy dotąd powinny wziąć odpowiedzialność za swoje działania i zrobić wszystko, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Od czego zacząć? Odpowiedzią na potrzebę transformacji w stronę ekologicznych rozwiązań jest green marketing. 

Na czym polega green marketing?

Green marketing odnosi się do wszelkich działań, które przyczyniają się do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju. Od modyfikacji produktów i opakowań, zmiany w procesach produkcyjnych, po budowanie strategii marketingowych i tworzenie reklam. Zielony marketing może przybierać rozmaite formy i dotyczyć wielu aspektów działalności organizacji. To holistyczna koncepcja biznesowo-marketingowa, w której wszystkie działania (produkcja, dystrybucja, promocja, konsumpcja i utylizacja produktów) odbywają się w taki sposób, aby jak najmniej szkodzić środowisku naturalnemu. Głównym celem zielonego marketingu jest rozwijanie świadomości proekologicznej, rozpowszechnianie dobrych nawyków konsumpcyjnych oraz zachęcanie do podejmowania rozsądnych wyborów, które wpłyną pozytywnie na kondycję naszego ekosystemu i zminimalizują szkodliwy wpływ na środowisko. 

Rola green marketingu w budowaniu świadomości proekologicznej 

Zrównoważony rozwój środowiska to bezdyskusyjnie jeden z najważniejszych aspektów na skalę globalną. Temat ten angażuje firmy, korporacje oraz konsumentów i coraz częściej determinuje procesy organizacyjne i handlowe. Podejmowanie działań proekologicznych, prowadzenie odpowiedzialnych kampanii marketingowych to wszystko ma wpływ na budowanie świadomości konsumentów oraz poprawę globalnej sytuacji. 

Komunikacja w duchu zrównoważonego rozwoju

Problem eksploatacji naszych zasobów naturalnych jest coraz większy, tym samym wzrasta znaczenie komunikowania zrównoważonego rozwoju oraz konieczność podejmowania działań nakierowanych na poprawę globalnej sytuacji. Komunikacja marketingowa w duchu zrównoważonego rozwoju to pierwszy krok do poprawy sytuacji oraz sposób na dotarcie do szerokiego grona odbiorców na całym świecie. Szacunek dla środowiska to już nie tylko odpowiedzialność indywidualna, ale także korporacyjna. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu

To właśnie duże firmy i międzynarodowe korporacje mają dziś największy udział w powstawaniu śladu węglowego i to one powinny robić wszystko, aby go zminimalizować. Liderzy rynku mają również siłę masowego przekazu oraz środki, by wprowadzać radykalne zmiany, które doprowadzą do poprawy sytuacji. Kluczową kwestią jest uświadomienie sobie skali problemu oraz wzięcie odpowiedzialności za decyzje biznesowe i to, jaki wpływ wywierają one na społeczeństwo i środowisko. Zarysowane wyżej założenia definiuje społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). To idea, zgodnie z którą ​​firma ponosi odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska. Społeczna odpowiedzialność biznesu to rodzaj samoregulacji biznesowej, której celem jest poprawa społeczności, gospodarki lub środowiska. To w uproszczeniu bycie odpowiedzialnym społecznie – podejmowanie świadomych i przemyślanych działań biznesowych. Od czego zacząć?

Mały krok dla firmy, duży krok dla planety, czyli green marketing w praktyce 

Chcesz rozpocząć działania zgodne z ideą eko-marketingu i CSR? Pamiętaj, że nawet niewielkie zmiany w firmie mogą zrobić dużą różnicę dla planety. Segregacja śmieci, rezygnacja z papierowej dokumentacji na rzecz cyfrowej, zminimalizowanie zużycia plastiku czy komunikacja w duchu eko – to dobry start! Nie musisz od razu podejmować radykalnych decyzji, które wywrócą Twój biznes do góry nogami. Zacznij od zmiany sposobu myślenia i przeanalizowania sytuacji wyjściowej. Zastanów się, co możesz zrobić teraz, a co w perspektywie długoterminowej, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podczas podejmowania kluczowych decyzji miej na uwadze dobro planety, ponieważ każda, nawet najmniejsza zmiana, może okazać się kluczowa dla ogółu. 

 

——-

Szukasz wsparcia w obszarze strategii, brandingu, a może chcesz zbudować produkt cyfrowy? Skonsultuj z nami swoje potrzeby biznesowe!

Napisz do nas na hello@funktional.pl

Lub zadzwoń – w kilka minut dowiemy się, czy (i jak) możemy Ci pomóc +48 12 341 45 12